Key English Swedish
report anmälan
1 report anmälan
2 report anmälan
annotation anmärkning
customize anpassa
customization anpassning
tombstone arkivera
auth autentisering
authentication autentisering
unsubscribe avsluta prenumeration
ban blockera
review granskning
handle handtag
hateful or abusive hatiskt eller nedsättande
mute ignorera
content innehåll (det som förmedlas i bild eller ljud)
instance instans
NSFW känsligt och oförbehållsamt innehåll
Local (page title) Lokalt
highlight markera