Key English Dutch
1 block blokkeren
captions onderschriften
change wijzigen
channel kanaal
chapter hoofdstuk
characters tekens
checkbox selectievakje
comment reactie
1 comment reageren
configure instellen
content inhoud
create aanmaken
credentials aanmeldinformatie
current huidig(e)
dedicated to gewijd aan
description beschrijving
1 description beschrijving
diffuse verspreiden
display weergeven
duplicates dubbels