Key English Albanian
ng2.template///ngb.alert.close Close Mbylle
ng2.template///ngb.carousel.previous Previous E mëparshmja
ng2.template///ngb.carousel.next Next Pasuesja
ng2.template///ngb.datepicker.previous-month Previous month Muaji i mëparshëm
ng2.template///ngb.datepicker.next-month Next month Muaji pasues
ng2.template///ngb.datepicker.select-month Select month Përzgjidhni muajin
ng2.template///ngb.datepicker.select-year Select year Përzgjidhni vitin
ng2.template///ngb.pagination.first «« ««
ng2.template///ngb.pagination.previous « «
ng2.template///ngb.pagination.next » »
ng2.template///ngb.pagination.last »» »»
ng2.template///ngb.pagination.first-aria First E para
ng2.template///ngb.pagination.previous-aria Previous E mëparshmja
ng2.template///ngb.pagination.next-aria Next Pasuesja
ng2.template///ngb.pagination.last-aria Last E fundit
ng2.template///ngb.progressbar.value <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{getPercentValue()}}"/>% <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{getPercentValue()}}"/>%
ng2.template///ngb.timepicker.increment-hours Increment hours Shtoji orët
ng2.template///ngb.timepicker.HH HH HH
ng2.template///ngb.timepicker.hours Hours Orë
ng2.template///ngb.timepicker.decrement-hours Decrement hours Pakësoji orët