Key English Occitan
219462505467671767 Close the left menu Close the left menu
3455550526898419928 Open the left menu Open the left menu
3780281836273462589 <x id="INTERPOLATION"/> published a new video: <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.video.channel.displayName }}"/> publiquèt una nòva vidèo : <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.video.name }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
5067946665521007036 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been unblocked La vòstra vidèo <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.video.name }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> foguèt desblocada
7127745751169269971 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been blocked La vòstra vidèo <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.videoBlacklist.video.name }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> foguèt blocada
506794214492992969 <x id="START_LINK"/>A new video abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>A new video abuse <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> has been created on video <x id="START_LINK_1" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.abuse.video.name }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
3487882822536102372 <x id="START_LINK"/>A new comment abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>A new comment abuse <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> has been created on video <x id="START_LINK_1" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.abuse.comment.video.name }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
7885094785640544496 <x id="START_LINK"/>A new account abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on account <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>A new account abuse <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> has been created on account <x id="START_LINK_1" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.abuse.account.displayName }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
2008776855594205860 <x id="START_LINK"/>A new abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>A new abuse <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> has been created
8816959058080937679 <x id="START_LINK"/>Your abuse <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>accepted<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>rejected<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>Your abuse <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.abuse.id }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> has been <x id="START_TAG_NG-CONTAINER" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;ng-container&gt;"/>accepted <x id="CLOSE_TAG_NG-CONTAINER" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;/ng-container&gt;"/> <x id="START_TAG_NG-CONTAINER_1" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;ng-container&gt;"/>rejected <x id="CLOSE_TAG_NG-CONTAINER" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;/ng-container&gt;"/>
6464941273929604379 <x id="START_LINK"/>Abuse <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has a new message <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>Abuse <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.abuse.id }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> has a new message
2436106664506839309 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been published Vòstra vidèo <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.video.name }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> es estada publicada
7130219900907848048 <x id="START_LINK"/>Your video import<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> succeeded <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>La vòstra importacion vidèo <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.videoImportIdentifier }}"/> capitèt
2099623308096969132 <x id="START_LINK"/>Your video import<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> failed <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>La vòstra importacion vidèo <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.videoImportIdentifier }}"/> aboquèt
3371351937331192777 User <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> registered on your instance User <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.account.name }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> registered on your instance
4404295482394146814 <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> is following <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>your channel <x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>your account<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.actorFollow.follower.displayName }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> is following <x id="START_TAG_NG-CONTAINER" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;ng-container&gt;"/>your channel <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.actorFollow.following.displayName }}"/> <x id="CLOSE_TAG_NG-CONTAINER" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;/ng-container&gt;"/> <x id="START_TAG_NG-CONTAINER_1" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;ng-container&gt;"/>your account <x id="CLOSE_TAG_NG-CONTAINER" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;/ng-container&gt;"/>
5504059606863599420 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.accountUrl&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.comment.account.displayName }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> mentioned you on <x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.commentUrl&quot;&gt;"/>video <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.comment.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.accountUrl&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.comment.account.displayName }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> mentioned you on <x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.commentUrl&quot;&gt;"/>video <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.comment.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
5354239156470982824 Your instance has <x id="START_LINK"/>a new follower<x id="CLOSE_LINK"/> (<x id="INTERPOLATION"/>) <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> awaiting your approval<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> Your instance has <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>a new follower <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> ( <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.actorFollow?.follower.host }}"/>) <x id="START_TAG_NG-CONTAINER" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;ng-container&gt;"/> awaiting your approval <x id="CLOSE_TAG_NG-CONTAINER" ctype="x-ng-container" equiv-text="&lt;/ng-container&gt;"/>
325842756252267394 Your instance automatically followed <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> Your instance automatically followed <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.actorFollow.following.host }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
363592786729553688 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.pluginUrl&quot; [queryParams]=&quot;notification.pluginQueryParams&quot;&gt;"/>A new version of the plugin/theme <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.plugin.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> is available: <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.plugin.latestVersion }}"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.pluginUrl&quot; [queryParams]=&quot;notification.pluginQueryParams&quot;&gt;"/>A new version of the plugin/theme <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.plugin.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> is available: <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.plugin.latestVersion }}"/>