Key English Indonesian
ng2.template///ngb.alert.close Close Tutup
ng2.template///ngb.carousel.slide-number Slide <x id="INTERPOLATION" equiv-text="private _pauseO"/> of <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="Subject(false);"/> Slide <x id="INTERPOLATION" equiv-text="private _pauseO"/> of <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="Subject(false);"/>
ng2.template///ngb.carousel.previous Previous Sebelumnya
ng2.template///ngb.carousel.next Next Selanjutnya
ng2.template///ngb.datepicker.select-month Select month Pilih bulan
ng2.template///ngb.datepicker.select-year Select year Pilih tahun
ng2.template///ngb.datepicker.previous-month Previous month Bulan sebelumnya
ng2.template///ngb.datepicker.next-month Next month Bulan berikutnya
ng2.template///ngb.pagination.first «« ««
ng2.template///ngb.pagination.previous « «
ng2.template///ngb.pagination.next » »
ng2.template///ngb.pagination.last »» »»
ng2.template///ngb.pagination.first-aria First Pertama
ng2.template///ngb.pagination.previous-aria Previous Sebelumnya
ng2.template///ngb.pagination.next-aria Next Selanjutnya
ng2.template///ngb.pagination.last-aria Last Terakhir
ng2.template///ngb.progressbar.value <x id="INTERPOLATION" equiv-text="turn this._max;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="turn this._max;"/>