Key English Esperanto
1258618443362430782 <x id="ICU" xid="1879828604800763221" equiv-text="{abuse.countReportsForReporter, plural, =1 {1 report} other {{{ abuse.countReportsForReporter }} reports}}"/><x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;ml-1 glyphicon glyphicon-flag&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/> <x id="ICU" equiv-text="{abuse.countReportsForReportee, plural, =1 {1 raporto} other {{{ abuse.countReportsForReportee }} raportoj}}"/><x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span class=&quot;ml-1 glyphicon glyphicon-flag&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/>
8804946818315976118 Your IP address is public so every time you consult a website, there is a number of actors (in addition to the final website) seeing your IP in their connection logs: ISP/routers/trackers/CDN and more. PeerTube is transparent about it: we warn you that if you want to keep your IP private, you must use a VPN or Tor Browser. Thinking that removing P2P from PeerTube will give you back anonymity doesn't make sense. Via IP-adreso estas publika, sekve ĉiufoje, kiam vi vizitas retpaĝon, pluraj partoprenantoj (aldone al la fina retpaĝo) vidas vian IP-adreson en siaj protokoloj de konektoj: provizanto de retservoj, enkursigiloj, spuriloj, provizantoj de enhavo, kaj aliaj. PeerTube ne kaŝas tion: ni avertas vin, ke se vi volas teni vian IP-adreson privata, vi devas uzi virtualan privatan reton (VPN) aŭ foliumilon de Tor (Tor Browser). Pensi, ke forigo de samtavola teĥnikaro de PeerTube sennomigos vin, ne sencas.
2384409178337534505 Process uploaded videos so that they are in a streamable form that any device can play. Though costly in resources, this is a critical part of PeerTube, so tread carefully. Trakti alŝutitajn filmojn por ke ili havu elsendeblan formon, kiun povas ludi ĉiu aparato. Kvankam tio kostas rimedojn, ĝi estas fundamente grava parto de PeerTube; traktu zorge!
4100327951517495019 If an IP address is stored in the tracker, it doesn't mean that the person behind the IP (if this person exists) has watched the video Se IP-adreso estas konservita en la kunordigilo, tio ne signifas, ke la persono sub la IP-adreso (se tiu persono ekzistas) spektis la filmon.
1190256911880544559 An email with the reset password instructions will be sent to <x id="PH" equiv-text="this.forgotPasswordEmail"/>. The link will expire within 1 hour. Retletero kun la restariga pasvorto sendiĝos al <x id="PH"/>. La ligilo havas tempolimon de 1 horo.
4042605201005159699 For each request sent, the tracker returns random peers at a limited number. For instance, if there are 1000 peers in the swarm and the tracker sends only 20 peers for each request, there must be at least 50 requests sent to know every peer in the swarm Por ĉiu sendita peto, la kunordigilo redonas hazarde samtavolanojn je limigita nombro. Ekzemple, se ekzistas 1000 samtavolanoj en la grupo, kaj la kunordigilo sendas nur 20 samtavolanojn pro ĉiu peto, necesus almenaŭ 50 petoj por koni ĉiun samtavolanon en la grupo.
8817667841110447397 Those requests have to be sent regularly to know who starts/stops watching a video. It is easy to detect that kind of behaviour Oni devas sendadi tiujn petojn regule, por scii kiu komencas/finas spekti filmon. Estas facile rekoni tian specon de konduto.
2013324644839511073 Cannot retrieve OAuth Client credentials: <x id="PH" equiv-text="err.text"/>. Ensure you have correctly configured PeerTube (config/ directory), in particular the "webserver" section. Ne povas ekhavi salutilojn de OAuth Client: <x id="PH"/>. Certigu, ke PeerTube estas ĝuste agordita (en la dosierujo config/), precipe la sekcio «webserver».
6870500454322981404 An HTTP request has to be sent on each tracker for each video to spy. If we want to spy all PeerTube's videos, we have to send as many requests as there are videos (so potentially a lot) Necesas sendi HTTP-peton al ĉiu kunordigilo por ĉiu spionota filmo. Se ni volas spioni ĉiujn filmojn de PeerTube, ni devas sendi tiom da petoj, kiom da filmoj estas (eventuale do multegon).
7196664247366401915 The IP address is a vague information: usually, it regularly changes and can represent many persons or entities La IP-adreso estas malpreciza informo: plej ofte ĝi regule ŝanĝiĝas kaj povas reprezenti multajn personojn.
5056489767203690328 Who moderates the instance? What is the policy regarding NSFW videos? Political videos? etc Kiu reguligas la nodon? Kia estas la politiko pri konsternaj filmoj? Politikecaj filmoj? Ktp.
7152797255397280410 Do you really want to delete <x id="PH" equiv-text="videoChannel.displayName"/>? It will delete <x id="PH_1" equiv-text="videoChannel.videosCount"/> videos uploaded in this channel, and you will not be able to create another channel with the same name (<x id="PH_2" equiv-text="videoChannel.name"/>)! Ĉu vi certe volas forigi <x id="PH"/>? Tio forigos ĉiujn filmojn alŝutitajn de <x id="PH_1"/> al ĉi tiu kanalo, kaj vi ne povos krei alian kanalon kun la sama nomo (<x id="PH_2"/>)!