Key English Catalan
219462505467671767 Close the left menu Tancar el menú de l'esquerra
3455550526898419928 Open the left menu Obrir el menú de l'esquerra
9075761896562520962 You don't have notifications. No teniu notificacions.
3780281836273462589 <x id="INTERPOLATION"/> published a new video: <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.video.channel.displayName }}"/> va publicar un nou vídeo: <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.video.name }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
3861380964267994829 The notification concerns a video now unavailable La notificació es refereix a un vídeo que ara no està disponible
5067946665521007036 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been unblocked S'ha desblocat el vostre vídeo <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.video.name }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
7127745751169269971 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been blocked S'ha blocat el vostre vídeo <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.videoBlacklist.video.name }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
506794214492992969 <x id="START_LINK"/>A new video abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK"/>S'ha creat una denúncia <x id="CLOSE_LINK"/>per al vídeo <x id="START_LINK_1"/> <x id="INTERPOLATION"/> <x id="CLOSE_LINK"/>
3487882822536102372 <x id="START_LINK"/>A new comment abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK"/>S'ha creat una denúncia de comentari<x id="CLOSE_LINK"/> per al vídeo <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
7885094785640544496 <x id="START_LINK"/>A new account abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on account <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK"/>S'ha creat una denúncia <x id="CLOSE_LINK"/> per al compte <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
2008776855594205860 <x id="START_LINK"/>A new abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created S'ha creat un nou <x id="START_LINK"/>informe d'abús<x id="CLOSE_LINK"/>
8816959058080937679 <x id="START_LINK"/>Your abuse <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>accepted<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>rejected<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> <x id="START_LINK"/>La vostra denúncia <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> ha estat <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>acceptada<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>rebutjada<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>
6464941273929604379 <x id="START_LINK"/>Abuse <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has a new message <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>La denúncia <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.abuse.id }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> té un missatge nou
420488506127153204 The recently added video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been <x id="START_LINK_1"/>automatically blocked<x id="CLOSE_LINK"/> El vídeo que heu carregat recentment <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> ha estat <x id="START_LINK_1"/>bloquejat automàticament<x id="CLOSE_LINK"/>
2740435661398285769 <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> commented your video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.comment.account.displayName }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> va comentar el teu vídeo <x id="START_LINK_1" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.comment.video.name }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
2020563642195933477 The notification concerns a comment now unavailable La notificació es refereix a un comentari que ara no està disponible
2436106664506839309 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been published El teu vídeo <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.video.name }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> ha sigut publicat
7130219900907848048 <x id="START_LINK"/>Your video import<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> succeeded <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>El teu vídeo <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.videoImportIdentifier }}"/> s'ha importat correctament
2099623308096969132 <x id="START_LINK"/>Your video import<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> failed <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>El vostre vídeo importat <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.videoImportIdentifier }}"/> ha fallat
3371351937331192777 User <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> registered on your instance User <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.account.name }}"/> <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> registrat en la vostra instància