Key English Bengali (Bangladesh)
ng2.template///ngb.alert.close Close বন্ধ করো
ng2.template///ngb.carousel.previous Previous আগেরটা
ng2.template///ngb.carousel.next Next পরেরটা
ng2.template///ngb.datepicker.previous-month Previous month আগের মাস
ng2.template///ngb.datepicker.next-month Next month পরের মাস
ng2.template///ngb.datepicker.select-month Select month মাস ঠিক করো
ng2.template///ngb.datepicker.select-year Select year বছর ঠিক করো
ng2.template///ngb.pagination.first «« ««
ng2.template///ngb.pagination.previous « «
ng2.template///ngb.pagination.next » »
ng2.template///ngb.pagination.last »» »»
ng2.template///ngb.pagination.first-aria First প্রথম
ng2.template///ngb.pagination.previous-aria Previous আগেরটা
ng2.template///ngb.pagination.next-aria Next পরেরটা
ng2.template///ngb.pagination.last-aria Last শেষ
ng2.template///ngb.progressbar.value <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{getPercentValue()}}"/>% <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{getPercentValue()}}"/>%
ng2.template///ngb.timepicker.increment-hours Increment hours ঘন্টা বৃদ্ধি করো
ng2.template///ngb.timepicker.HH HH ঘঘ
ng2.template///ngb.timepicker.hours Hours ঘণ্টা
ng2.template///ngb.timepicker.decrement-hours Decrement hours ঘন্টা হ্রাস করো