Key English Bulgarian
ng2.template///ngb.alert.close Close Затвори
ng2.template///ngb.carousel.previous Previous Предходен
ng2.template///ngb.carousel.next Next Напред
ng2.template///ngb.datepicker.previous-month Previous month Предишен месец
ng2.template///ngb.datepicker.next-month Next month Следващ месец
ng2.template///ngb.datepicker.select-month Select month Изберете месец
ng2.template///ngb.datepicker.select-year Select year Изберете година
ng2.template///ngb.pagination.first-aria First Първо
ng2.template///ngb.pagination.previous-aria Previous Предходно
ng2.template///ngb.pagination.next-aria Next Напред
ng2.template///ngb.pagination.last-aria Last Последно
ng2.template///ngb.timepicker.increment-hours Increment hours Натрупани часове
ng2.template///ngb.timepicker.HH HH ЧЧ
ng2.template///ngb.timepicker.hours Hours Часове
ng2.template///ngb.timepicker.decrement-hours Decrement hours Намаляващи часове
ng2.template///ngb.timepicker.increment-minutes Increment minutes Нарастващи минути
ng2.template///ngb.timepicker.MM MM ММ
ng2.template///ngb.timepicker.minutes Minutes Минуту
ng2.template///ngb.timepicker.decrement-minutes Decrement minutes Намаляващи минути
ng2.template///ngb.timepicker.increment-seconds Increment seconds Нарастващи секунди