English Swedish
>> Check all guides on joinpeertube.org << >> Du hittar alla guider på joinpeertube.org <<
%{ n } follower %{ n } följare
%{resultsCount} result found for %{resultsCount} resultat hittades för
%{videosLength} videos %{videosLength} videor
<strong>%{indexName}</strong> displays videos and channels that match your search but is not the publisher, nor the owner. If you notice any problems with a video, report it to the administrators on the PeerTube website where the video is published. <strong>%{indexName}</strong> visar videor och kanaler som matchar din sökning, men är inte publiciteten eller ägaren. Om du upptäcker problem med någon video kan du anmäla den till administratören på den PeerTube-webbplats som publicerat videon.
A free software to take back control of your videos Fri mjukvara för att ta tillbaka kontrollen över dina videor
A search engine of <a href="https://joinpeertube.org" target="_blank">PeerTube</a> videos, channels and playlists En sökmotor för <a href="https://joinpeertube.org" target="_blank">PeerTube</a>videor, -kanaler och spellistor
Activism Aktivism
Add tag Lägg till tagg
All of these tags Samtliga taggar
Animals Djur
Any Alla
Apply filters Tillämpa filter
Art Konst
Attribution Erkännande
Attribution - No Derivatives Erkännande, inga bearbetningar
Attribution - Non Commercial Erkännande, icke-kommersiell
Attribution - Non Commercial - No Derivatives Erkännande, icke-kommersiell, inga bearbetningar
Attribution - Non Commercial - Share Alike Erkännande, icke-kommersiell, dela lika
Attribution - Share Alike Erkännande, dela lika