English Polish
%{ n } follower
%{videosLength} videos
A search engine of <a href="https://joinpeertube.org" target="_blank">PeerTube</a> videos, channels and playlists Silnik wyszukiwania filmów i kanałów na <a href="https://joinpeertube.org" target="_blank">PeerTube</a>
Display only Wyświetl stronę główną
Keyword, channel, video, playlist, etc. Słowa kluczowe, kanał, film itp.
LIVE
Live videos
PeerTube instance
Search for your favorite videos, channels and playlists on <a href="%{indexedInstancesUrl}" target="_blank">%{instancesCount} PeerTube websites</a> indexed by %{indexName}! Znajdź swoje ulubione filmy i kanały na <a href="%{indexedInstancesUrl}" target="_blank">%{instancesCount} serwerach PeerTube</a> indeksowanych przez %{indexName}!
Updated on
VOD videos
Watch the playlist on %{host} Ogładaj ten film na %{host}