English Gaelic
Sort by: Seòrsaich a-rèir:
Short (< 4 min) Goirid (< 4 mion)
Search for your favorite videos, channels and playlists on <a href="%{indexedInstancesUrl}" target="_blank">%{instancesCount} PeerTube websites</a> indexed by %{indexName}! Lorg na videothan, seanailean is liostaichean-cluich as annsa leat air <a href="%{indexedInstancesUrl}" target="_blank">%{instancesCount} làrach-lìn PeerTube</a> ’ga inneacsadh le %{indexName}!
Science & Technology Saidheans ⁊ teicneolas
%{resultsCount} result found Chaidh %{resultsCount} toradh a lorg
Reset Ath-shuidhich
Published date Ceann-là an fhoillseachaidh
Public Domain Dedication Tabhartas Public Domain
Previous page An duilleag roimhpe
Português (Portugal) Português (Portugal)
Polski Polski
People Daoine
PeerTube instance Ionstans PeerTube
Open your own videos website with PeerTube! Stèidhich làrach-lìn de videothan agad fhèin le PeerTube!
Open an account on a PeerTube website Fosgail cunntas air làrach-lìn PeerTube
One of these tags Aonan dhe na tagaichean seo
On Air
Occitan Occitan
No results found Cha deach toradh a lorg
No Chan eil