English Gaelic
Best match A’ mhaids as fheàrr
Català Català
Category Roinn-seòrsa
Čeština Čeština
Change interface language Atharraich cànan na h-eadar-aghaidh
Comedy Èibhinn
Create an account to take back control of your videos Cruthaich cunntas a bheir smachd dhut air na videothan agad fhèin
Create playlists Cruthaich liostaichean-cluich
Created by Air a chruthachadh le
Deutsch Deutsch
Developed by <a href="https://framasoft.org" target="_blank">Framasoft</a> ’Ga leasachadh le <a href="https://framasoft.org" target="_blank">Framasoft</a>
Discover this channel on %{host} Rùraich an t-seanail seo air %{host}
Display all categories Seall a h-uile roinn-seòrsa
Display all languages Seall a h-uile cànan
Display all licenses Seall a h-uile ceadachas
Display homepage Seall an duilleag-dhachaigh
Display only Seall a-mhàin
Display sensitive content Seall susbaint fhrionasach
Duration Faide
Education Foghlam