Key English Swedish
00:00:02.280-->00:00:04.780 PEERTUBE's backstage PEERTUBE bakom kulisserna
00:00:05.846-->00:00:06.860 FRAMASOFT DECENTRALIZES FRAMASOFT DECENTRALISERAR
00:00:06.885-->00:00:08.067 FRAMASOFT PRESENTS FRAMASOFT PRESENTERAR
00:00:23.760-->00:00:25.548 there's Chocobozzz, finns Chocobozzz.
00:00:25.585-->00:00:27.618 PEERTUBE is Chocobozzz's baby PEERTUBE är skapat av Chocobozzz
00:00:40.607-->00:00:43.123 how the systems work hur systemen fungerar
00:00:46.778-->00:00:49.197 One of PEERTUBE's code contributors, En av PEERTUBEs kodskrivare,
00:00:49.520-->00:00:50.884 Rigelk, Rigelk,
00:00:54.104-->00:00:56.090 and started och började
00:00:56.124-->00:00:59.211 to showcase it during conferences visa upp det på konferenser
00:01:02.908-->00:01:05.789 and one thing leading to another,
he became a Framasoft member.
och en sak har lett till en annan,
och han är nu medlem i Framasoft.
00:01:10.050-->00:01:11.250 for PEERTUBE for PEERTUBE
00:01:11.477-->00:01:14.470 and also created PEERTUBE's mascot, and also created PEERTUBE's mascot,
00:01:14.496-->00:01:16.423 Sépia, Sépia,
00:01:16.496-->00:01:18.576 a small octopus representing PEERTUBE. a small octopus representing PEERTUBE.
00:01:19.823-->00:01:23.030 "How can Youtube be decentralized?" "How can Youtube be decentralized?"
00:01:29.130-->00:01:30.370 Popcorn Time Popcorn Time
00:01:48.071-->00:01:49.551 and federated and federated
00:01:49.624-->00:01:52.098 video streaming platform. video streaming platform.
00:01:56.230-->00:01:57.506 I'm David Revoy, I'm David Revoy,