Key English Swedish
00:00:15.273-->00:00:19.340 Behind PEERTUBE, there's
the "De-google-ify Internet" project.
Bakom PEERTUBE står projektet
”Avgoogla internet”
00:00:22.173-->00:00:23.665 Among PEERTUBE workers Bland dem som arbetar med PEERTUBE
00:00:27.685-->00:00:30.126 who developed it for 2 years. som först utvecklade det i två år.
00:00:30.152-->00:00:33.026 Many people contribute to PEERTUBE: PEERTUBE har många bidragsgivare
00:00:33.452-->00:00:35.135 Marie-Cécile Godwin som Marie-Cécile Godwin
00:00:35.202-->00:00:37.056 works a lot som arbetar mycket
00:00:37.115-->00:00:38.523 on user experience design av användarupplevelsen
00:00:38.557-->00:00:40.515 to understand framför allt för att förstå
00:00:43.165-->00:00:44.815 and how they influence people. och hur de påverkar människor.
00:00:44.891-->00:00:46.724 That's what she brings to PEERTUBE. Det är vad hon försöker ge PEERTUBE.
00:00:51.664-->00:00:54.071 quickly got excited about this project blev snabbt intresserad av projektet
00:00:59.380-->00:01:01.117 and then to code. och sedan bidra med kod.
00:01:01.228-->00:01:02.883 That's how we met Det är så vi möttes
00:01:05.856-->00:01:09.723 David Revoy illustrated a lot David Revoy worked a lot on the illustrations
00:01:24.102-->00:01:24.863 We were searching, frågade vi oss
00:01:24.877-->00:01:26.770 drinking after the FOSDEM, drinking after the FOSDEM
00:01:26.830-->00:01:28.043 wondering what to do. wondering what to do
00:01:28.057-->00:01:29.057 We didn't want to use vi tänker inte använda
00:01:30.416-->00:01:34.090 you know this free-libre software
used to illegally download videos
du vet, den här fria–libre-mjukvaran som används för att ladda ner videor olagligt
00:01:34.410-->00:01:35.410 we didn't know… we had no idea…