Key English Swedish
00:00:02.280-->00:00:04.780 PEERTUBE's backstage PEERTUBE bakom kulisserna
00:00:05.846-->00:00:06.860 FRAMASOFT DECENTRALIZES FRAMASOFT DECENTRALISERAR
00:00:06.885-->00:00:08.067 FRAMASOFT PRESENTS FRAMASOFT PRESENTERAR
00:00:15.273-->00:00:19.340 Behind PEERTUBE, there's
the "De-google-ify Internet" project.
Bakom PEERTUBE står projektet
”Avgoogla internet”
00:00:22.173-->00:00:23.665 Among PEERTUBE workers Bland dem som arbetar med PEERTUBE
00:00:23.760-->00:00:25.548 there's Chocobozzz, finns Chocobozzz.
00:00:25.585-->00:00:27.618 PEERTUBE is Chocobozzz's baby PEERTUBE är skapat av Chocobozzz
00:00:27.685-->00:00:30.126 who developed it for 2 years. som först utvecklade det i två år.
00:00:30.152-->00:00:33.026 Many people contribute to PEERTUBE: PEERTUBE har många bidragsgivare
00:00:33.452-->00:00:35.135 Marie-Cécile Godwin som Marie-Cécile Godwin
00:00:35.202-->00:00:37.056 works a lot som arbetar mycket
00:00:37.115-->00:00:38.523 on user experience design av användarupplevelsen
00:00:38.557-->00:00:40.515 to understand framför allt för att förstå
00:00:40.607-->00:00:43.123 how the systems work hur systemen fungerar
00:00:43.165-->00:00:44.815 and how they influence people. och hur de påverkar människor.
00:00:44.891-->00:00:46.724 That's what she brings to PEERTUBE. Det är vad hon försöker ge PEERTUBE.
00:00:46.778-->00:00:49.197 One of PEERTUBE's code contributors, En av PEERTUBEs kodskrivare,
00:00:49.520-->00:00:50.884 Rigelk, Rigelk,
00:00:51.664-->00:00:54.071 quickly got excited about this project blev snabbt intresserad av projektet
00:00:54.104-->00:00:56.090 and started och började