Key English Occitan
remove abolir / avalir / desarrendar / desarrentar / levar / suprimir / suprimar
abuse abús
administrator administrator / gestionari
aug. agost
alphanumeric alfanumeric
with amb/d'amb/dab
anonymous anonim-e/a
this aquest-a
1 this aquest-a
to have aver
built bastit
cloud broma / brum / crum / niu / nieu / nívol / nivòu / nubla /
to change cambiar
no cap
capitalism capitalisme
character caractèr
account compte
confirmation confirmacion
discussion conversa / debat / discussion / discuta / discutida / parladissa
last darrèr-a / darrièr-a