Key English Swedish
All the places have already been taken All the places have already been taken Alla platser är bokade|Det finns en plats kvar|Det finns {places} kvar
Instance Terms Source Instance Terms Source Instansvillkor source