Key English Norwegian Nynorsk
Please do not use it in any real way. Please do not use it in any real way. Ikkje bruk denne på ordentleg.
A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising. A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising. Eit brukarvenleg, frigjerande og etisk verktøy for å samla, organisera og mobilisera.
A validation email was sent to {email} A validation email was sent to {email} Ein stadfestingsepost er sendt til {email}
Abandon editing Abandon editing Avbryt redigeringa
About Mobilizon About Mobilizon Om Mobilizon
About this event About this event Om dette arrangementet
About this instance About this instance Om denne nettstaden
About About Om
Accepted Accepted Akseptert
Account Account Konto
Add a note Add a note Legg til eit notat
Add an address Add an address Legg til ei adresse
Add an instance Add an instance Legg til ein instans
Add some tags Add some tags Legg til nokre knaggar
Add to my calendar Add to my calendar Legg til i kalenderen min
Add Add Legg til
Additional comments Additional comments Fleire kommentarar
Admin settings successfully saved. Admin settings successfully saved. Administrasjonsinnstillingane er lagra.
Admin Admin Administrator
Administration Administration Administrering