Key English Dutch
Create Create Aanmaken
Cancel creation Cancel creation Aanmaken annuleren
Event creation Event creation Aanmaken van het evenement
Log in Log in Aanmelden
Login Login Aanmelden
Login on Mobilizon! Login on Mobilizon! Aanmelden bij Mobilizon!
Add to my calendar Add to my calendar Aan mijn kalender toevoegen
Number of places Number of places Aantal plaatsen
Administration Administration Administratie
Rejected Rejected Afgewezen
Log out Log out Afmelden
Reject Reject Afwijzen
General information General information Algemene informatie
View everything View everything Alles bekijken
If this identity is the only administrator of some groups, you need to delete them before being able to delete this identity. If this identity is the only administrator of some groups, you need to delete them before being able to delete this identity. Als deze identiteit de enige beheerder van een of meerdere groepen is, moet u deze eerst verwijderen voordat u de identiteit kan verwijderen.
If an account with this email exists, we just sent another confirmation email to {email} If an account with this email exists, we just sent another confirmation email to {email} Als er al een account met dit emailadres bestaat, hebben we net nog een bevestigingsemail verstuurd naar {email}
Otherwise this identity will just be removed from the group administrators. Otherwise this identity will just be removed from the group administrators. Anders zal deze identiteit alleen verwijderd worden uit de beheerders van de groep.
Cancel Cancel Annuleren
Anonymous participations Anonymous participations Anonieme deelnames
Anonymous participant Anonymous participant Anonieme gebruiker