Key English Galician
All the places have already been taken All the places have already been taken Ocupáronse todas as prazas
Allow registrations Allow registrations Permitir o rexistro
Anonymous participant Anonymous participant Participante anónimo
Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail. Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail. Ós participantes anónimos pediráselle que confirmen a súa participación a través de email.
Anonymous participations Anonymous participations Participacións anónimas
Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever. Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever. ¿Desexas realmente eliminar completamente a conta? Perderalo todo. Identidades, axustes, eventos creados, mensaxes e participación perderanse para sempre.
Are you sure you want to <b>delete</b> this comment? This action cannot be undone. Are you sure you want to <b>delete</b> this comment? This action cannot be undone. ¿Tes a certeza de querer <b>eliminar</b> este comentario? Esta acción non ten volta.
Are you sure you want to <b>delete</b> this event? This action cannot be undone. You may want to engage the discussion with the event creator or edit its event instead. Are you sure you want to <b>delete</b> this event? This action cannot be undone. You may want to engage the discussion with the event creator or edit its event instead. ¿Tes a certeza de querer <b>eliminar</b> este evento? Esta acción non ten volta. É posible que queiras comentalo coa persoa que creou o evento ou simplemente editalo.
Are you sure you want to cancel the event creation? You'll lose all modifications. Are you sure you want to cancel the event creation? You'll lose all modifications. ¿Desexas cancelar a creación do evento? Perderás todas as modificacións.
Are you sure you want to cancel the event edition? You'll lose all modifications. Are you sure you want to cancel the event edition? You'll lose all modifications. ¿Tes a certeza de que queres cancelar a edición do evento? Perderás as modificacións.
Are you sure you want to cancel your participation at event "{title}"? Are you sure you want to cancel your participation at event "{title}"? ¿Tes a certeza de que queres cancelar a túa participación no evento "{title}"?
Are you sure you want to delete this event? This action cannot be reverted. Are you sure you want to delete this event? This action cannot be reverted. ¿Tes a certeza de que queres eliminar este evento? Esta acción non é reversible.
Avatar Avatar Avatar
Back to previous page Back to previous page Volver á páxina anterior
Before you can login, you need to click on the link inside it to validate your account. Before you can login, you need to click on the link inside it to validate your account. Antes de poder conectarte, tes que premer na ligazón incluída para validar a túa conta.
By @{username} By @{username} Por @{username}
Cancel anonymous participation Cancel anonymous participation Cancelar participación anónima
Cancel creation Cancel creation Cancelar creación
Cancel edition Cancel edition Cancelar edición
Cancel my participation request… Cancel my participation request… Cancelar a miña solicitude de participación…