Key English Finnish
Please do not use it in any real way. Please do not use it in any real way. Älä käytä todellisiin tarkoituksiin.
A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising. A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising. Käyttäjäystävällinen, osallistava ja eettinen työkalu tapahtumien järjestämiseen, organisointiin ja mobilisointiin.
A validation email was sent to {email} A validation email was sent to {email} Vahvistussähköposti lähetettiin osoitteeseen {email}
Abandon editing Abandon editing Hylkää muutokset
About Mobilizon About Mobilizon Tietoa Mobilizonista
About this event About this event Tietoa tapahtumasta
About this instance About this instance Tietoa tästä instanssista
About About Tietoja
Accepted Accepted Hyväksytty
Account Account Tili
Add a note Add a note Lisää merkintä
Add an address Add an address Lisää osoite
Add an instance Add an instance Lisää instanssi
Add some tags Add some tags Lisää tunnisteita
Add to my calendar Add to my calendar Lisää kalenteriini
Add Add Lisää
Additional comments Additional comments Lisäkommentit
Admin settings successfully saved. Admin settings successfully saved. Ylläpitoasetukset tallennettu.
Admin Admin Ylläpitäjä
Administration Administration Ylläpito