Key English Basque
Please do not use it in any real way. Please do not use it in any real way. Mesedez ez erabili inoiz modu erreal batean.
A validation email was sent to {email} A validation email was sent to {email} Balioztatze eposta bat bidali da {email} helbidera
A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising. A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising. Tresna erabilterrez bat, emantzipatzailea eta etikoa, biltzeko, antolatzeko eta mobilizatzeko.
Are you sure you want to cancel your participation at event "{title}"? Are you sure you want to cancel your participation at event "{title}"? Ziur zaude "{title}" ekitaldian zure partehartzea utzi nahi duzula?
Are you sure you want to cancel the event edition? You'll lose all modifications. Are you sure you want to cancel the event edition? You'll lose all modifications. Ziur zaude ekitaldiaren edizioa utzi nahi duzula? Aldaketa guztiak galduko dituzu.
Are you sure you want to cancel the event creation? You'll lose all modifications. Are you sure you want to cancel the event creation? You'll lose all modifications. Ziur zaude ekitaldiaren sortzea utzi nahi duzula? Aldaketa guztiak galduko dituzu.
Are you sure you want to <b>delete</b> this event? This action cannot be undone. You may want to engage the discussion with the event creator or edit its event instead. Are you sure you want to <b>delete</b> this event? This action cannot be undone. You may want to engage the discussion with the event creator or edit its event instead. Ziur zaude ekitaldi hau <b>ezabatu</b>nahi duzula? Ekintza hau ezin da desegin. Ekitaldiaren sortzailearekin hitz egin dezakezu edo editatu besterik gabe.
Are you sure you want to <b>delete</b> this comment? This action cannot be undone. Are you sure you want to <b>delete</b> this comment? This action cannot be undone. Ziur zaude iruzkin hau <b>ezabatu</b> nahi duzula? Ekintza hau ezin da desegin.
Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever. Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever. Ziur zaude zure kontu guztia ezabatu bahi duzula? Dena galduko duzu. Identitateak, ezarpenak, sortutako ekitaldiak, mezuak eta partehartzeak betirako galduko dira.
Anonymous participations Anonymous participations Partehartze anonimoak
Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail. Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail. Partehartzaile anonimoek parthartzea eposta bidez konfirmatu beharko dute.
Anonymous participant Anonymous participant Partehartzaile anonimoa
Allow registrations Allow registrations Erregistroak baimendu
Admin settings successfully saved. Admin settings successfully saved. Administradorearen ezarpenak ongi gordeak.
Administration Administration Administrazioa
Admin Admin Administradorea
Add to my calendar Add to my calendar Gehitu nire egutegira
Add some tags Add some tags Gehitu etiketa batzuk
Additional comments Additional comments Iruzkin gehigarriak
Add a note Add a note Gehitu ohar bat