Key English Esperanto
Please do not use it in any real way. Please do not use it in any real way. Bonvolu ne uzi ĝin por vere.
A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising. A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising. Ergonomia, emancipa kaj etika ilo por kolekti, organizi kaj mobilizi.
A validation email was sent to {email} A validation email was sent to {email} Konfirma retmesaĝo estis sendita al {retadreso}
About Mobilizon About Mobilizon Pri Mobilizon
About this event About this event Pri tiu evento
Accepted Accepted Akceptita
Add a note Add a note Aldoni noton
Add an address Add an address Aldoni adreson
Add to my calendar Add to my calendar Ligi al mia kalendaro
Add Add Aldoni
Additional comments Additional comments Pliajn komentojn