English Dutch
Activate my account Activeer mijn account
If you didn't request this, please ignore this email. Your password won't change until you access the link below and create a new one. Als u dit niet gevraagd hebt, kunt u deze email negeren. Uw wachtwoord zal niet veranderen tot u op onderstaande link klikt en een nieuw wachtwoord instelt.
If you wish to cancel your attendance, visit the event page through the link above and click the « Attending » button. Als u uw deelname moet annuleren, gaat u naar de pagina van het evenement via de link hierboven, en klikt u op de deelnameknop.
Would you wish to cancel your attendance, visit the event page through the link above and click the « Attending » button. Als u uw deelname moet annuleren, gaat u naar de pagina van het evenement via de link hierboven, en klikt u op de deelnameknop.
View report Bekijk de melding
View report: Bekijk de melding
View the event on: %{link} Bekijk het bijgewerkte evenement op: %{link}
Visit the updated event page: %{link} Bekijk het bijgewerkte evenement op: %{link}
Nearly there! Bijna klaar!
Participation approved Deelname goedgekeurd
Participant name Deelname goedgekeurd
Participant Deelname goedgekeurd
Participants for %{event} Deelname goedgekeurd
Participate Deelnemen
Participate: Deelnemen:
This is a demonstration site to test Mobilizon. Dit is een demosite om de bètaversie van Mobilizon te testen.
Event Evenement
Event title Evenement
Event update! Evenement bijgewerkt!
Event %{title} has been updated Evenement %{title} is bijgewerkt