English Dutch
Activate my account Activeer mijn account
Ask the community on Framacolibri Vragen aan de gemeenschap op Framacolibri
<b>%{instance}</b> is powered by Mobilizon. %{instance} is een Mobilizonserver.
<b>%{reporter}</b> reported the following content. %{reporter_name} (%{reporter_username}) heeft de volgende inhoud gemeld.
Comments Opmerkingen
Event Evenement
Event title Evenement
Event %{title} has been updated Evenement %{title} is bijgewerkt
Event update! Evenement bijgewerkt!
Go to event page Ga naar de pagina van het evenement
If you didn't request this, please ignore this email. Your password won't change until you access the link below and create a new one. Als u dit niet gevraagd hebt, kunt u deze email negeren. Uw wachtwoord zal niet veranderen tot u op onderstaande link klikt en een nieuw wachtwoord instelt.
If you didn't trigger this email, you may safely ignore it. Gelieve deze email te negeren indien u dit niet gevraagd hebt.
If you wish to cancel your attendance, visit the event page through the link above and click the « Attending » button. Als u uw deelname moet annuleren, gaat u naar de pagina van het evenement via de link hierboven, en klikt u op de deelnameknop.
%{instance} is powered by Mobilizon. %{instance} is een Mobilizonserver.
Instructions to confirm your Mobilizon account on %{instance} Instructies om uw Mobilizonaccount op %{instance} te bevestigen
Instructions to reset your password on %{instance} Instructies om uw wachtwoord opnieuw in te stellen op %{instance}
Learn more about Mobilizon here! Leer meer over Mobilizon.
Nearly there! Bijna klaar!
Need help? Is something not working as expected? Hulp nodig? Werkt iets niet juist?
New report from %{reporter} on %{instance} Nieuwe melding op %{instance}