English Italian
🌐 %{timezone} %{offset} 🌐 %{timezone} %{offset}
%{date_time} (%{timezone} %{offset}) %{date_time} (%{timezone} %{offset})