Context English Finnish
Get ready for %{title} %{title} tulee, oletko valmis?
terms Circumvent or attempt to circumvent any filtering, security measures, rate limits or other features designed to protect the Service, users of the Service, or third parties. palvelun, sen käytön tai kolmansien osapuolten suojaamiseksi tarkoitettujen suodatus- ja turvallisuuskeinojen, käyttömäärärajoitusten tai muiden vastaavien ominaisuuksien kiertäminen tai kiertämisen yritys
terms Collect any personal information about other users, or intimidate, threaten, stalk or otherwise harass other users of the Service; palvelun muiden käyttäjien henkilötietojen kerääminen tai heidän ahdisteleminen, uhkaaminen, seuraaminen tai häiritseminen muilla tavoin
terms Content that is illegal or unlawful, that would otherwise create liability; laittoman sisällön oikeudellisiin seuraamuksiin johtava lähettäminen
terms Content that may infringe or violate any patent, trademark, trade secret, copyright, right of privacy, right of publicity or other intellectual or other right of any party; minkä tahansa patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta, tekijänoikeutta, yksityisyydensuojaa, julkisuusoikeutta tai muuta immateriaali- tai muuta oikeutta loukkaavan sisällön lähettäminen
terms Impersonate or post on behalf of any person or entity or otherwise misrepresent your affiliation with a person or entity; luvaton toisen henkilön tai tahon nimissä esiintyminen tai julkaiseminen tai muunlainen valheellisen yhteyden ilmaiseminen
terms Use the Service in any manner that could interfere with, disrupt, negatively affect or inhibit other users from fully enjoying the Service or that could damage, disable, overburden or impair the functioning of the Service; palvelun käyttäminen tavalla, joka voi häiritä, haitata tai estää muita käyttäjiä heidän käyttäessään palvelua, tai joka voi vahingoittaa, estää, ylikuormittaa tai rajoittaa palvelun toimivuutta
Learn more about Mobilizon here! Lue lisää Mobilizonista.
This event has been cancelled by its organizers. Sorry! Valitettavasti tapahtuman järjestäjät peruivat tapahtuman.