English Swedish
can't be blank får inte lämnas tomt
has already been taken används redan
is invalid är ogiltig(t)
must be accepted måste godkännas
has invalid format ogiltigt format
has an invalid entry har ett ogiltigt inlägg
is reserved har reserverats
does not match confirmation stämmer inte överens med bekräftelsen
is still associated with this entry är fortfarande kopplat till det här inlägget
are still associated with this entry är fortfarande kopplade till det här inlägget
should be %{count} character(s) måste innehålla %{count} tecken
should have %{count} item(s) måste ha %{count} objekt
should be at least %{count} character(s) måste innehålla minst %{count} tecken
should have at least %{count} item(s) måste ha minst %{count} objekt
should be at most %{count} character(s) får inte innehålla fler än %{count} tecken
should have at most %{count} item(s) får inte ha fler än %{count} objekt
must be less than %{number} måste vara mindre än %{number}
must be greater than %{number} måste vara större än %{number}
must be less than or equal to %{number} måste vara mindre än eller lika med %{number}
must be greater than or equal to %{number} måste vara större än eller lika med %{number}