English Polish
Todo doesn't exist Element listy do zrobienia nie istnieje
Something went wrong Coś poszło nie tak
Error while saving user settings Błąd zapisywania ustawień użytkownika
Error while performing background task Błąd podczas przetwarzania zadań w tle
Anonymous participation is not enabled Anonimowe uczestnictwa nie są włączone