English Polish
Profile with username %{username} not found Nie znaleziono osoby o nazwie użytkownika %{username}
You need to be logged-in to follow a group Musisz być zalogowany(-a), aby dołączyć do grupy
You need to be logged-in to unfollow a group Musisz być zalogowany(-a), aby dołączyć do grupy
You need to be logged-in to update a group follow Musisz być zalogowany(-a), aby zaktualizować grupę
You don't have the role needed to remove this member. Nie masz uprawnień do usunięcia tego członka.