English Norwegian Nynorsk
The anonymous actor ID is invalid ID-en til den anonyme brukaren er ugyldig
Unknown error while updating resource Det var ein ukjend feil då ressursen vart oppdatert
You are not the comment creator Du har ikkje skrive denne kommentaren
You cannot change your password. Du kan ikkje endra passordet ditt.
Format not supported Formatet er ikkje støtta
A dependency needed to export to %{format} is not installed Eit program som trengst for å eksportera til %{format} er ikkje installert
An error occured while saving export Det var ein feil då eksporten vart lagra
Export to format %{format} is not enabled on this instance Du kan ikkje eksportera til %{format} på denne nettstaden
Only admins can create groups Berre styrarar kan laga grupper
Only groups can create events Berre grupper kan laga hendingar
Unknown error while creating event Det var ein ukjend feil då ressursen vart oppdatert
User cannot change email Brukaren kan ikkje endra epostadressa
Profile with username %{username} not found Fann ingen person med brukarnamnet %{username}
You need to be logged-in to follow a group Du må vera innlogga for å bli med i ei gruppe
You need to be logged-in to unfollow a group Du må vera innlogga for å bli med i ei gruppe
You need to be logged-in to update a group follow Du må vera innlogga for å oppdatera ei gruppe
You don't have the role needed to remove this member. Du har ikkje løyve til å fjerna denne medlemen.