English Norwegian Nynorsk
can't be blank kan ikkje vera tom
has already been taken er allereie oppteken
is invalid er ugyldig
must be accepted må vera godteken
has invalid format har ugyldig format
has an invalid entry har ugyldig tekst
is reserved er reservert
does not match confirmation passar ikkje med stadfestinga
is still associated with this entry er framleis kopla til denne oppføringa
are still associated with this entry er framleis kopla til denne oppføringa
should be %{count} character(s) skal vera %{count} teikn
should have %{count} item(s) skal ha %{count} eining
should be at least %{count} character(s) må vera minst %{count} teikn
should have at least %{count} item(s) må ha minst %{count} oppføring
should be at most %{count} character(s) kan ikkje ha meir enn %{count} teikn
should have at most %{count} item(s) kan ikkje ha meir enn %{count} oppføring
must be less than %{number} må vera mindre enn %{number}
must be greater than %{number} må vera større enn %{number}
must be less than or equal to %{number} må vera mindre enn eller lik %{number}
must be greater than or equal to %{number} må vera større enn eller lik %{number}