English Finnish
Error while saving report Virhe raporttia tallennettaessa
Error while saving user settings Käyttäjän asetusten tallennuksessa tapahtui virhe
Error while updating locale Virhe raporttia päivitettäessä
Error while updating report Virhe raporttia päivitettäessä
Error while uploading pictures Virhe raporttia päivitettäessä
Event id not found Tapahtumatunnistetta ei löydy
Event not found Tapahtumaa ei löydy
Event with this ID %{id} doesn't exist Tunnisteella %{id} ei ole tapahtumaa
Export to format %{format} is not enabled on this instance
Failed to leave the event
Failed to update the group
Failed to update user email
Failed to validate user email Käyttäjää ei voi vahvistaa
File doesn't have an allowed MIME type. Tiedostolla ei ole sallittua MIME-tyyppiä.
Follow does not match your account
Follow not found
Format not supported
Group not found Ryhmää ei löydy
Group with ID %{id} not found Tunnuksella %{id} ei löydy ryhmää
has already been taken on jo varattu