English Finnish
A dependency needed to export to %{format} is not installed
An error occured while saving export
Anonymous participation is not enabled Anonyymi osallistuminen ei ole käytössä
A profile or group with that name already exists
are still associated with this entry ovat yhä liitettyjä tähän kohteeseen
A valid email is required by your instance Palvelin vaatii kelvollisen sähköpostiosoitteen
Cannot refresh the token Merkkiä ei voi päivittää
Cannot remove the last administrator of a group Ryhmän viimeistä ylläpitäjää ei voi poistaa
Cannot remove the last identity of a user Käyttäjän viimeistä identiteettiä ei voi poistaa
can't be blank ei voi olla tyhjä
Can't confirm an already confirmed user
Comment is already deleted Kommentti on jo poistettu
Comment not found Tapahtumaa ei löydy
Current profile is not a member of this group Nykyinen profiili ei kuulu tähän ryhmään
Current profile is not an administrator of the selected group Nykyinen profiili ei ole valitun ryhmän ylläpitäjä
Deconfirming users is not supported
Discussion not found Keskustelua ei löydy
does not match confirmation ei vastaa vahvistusta
Error while creating a discussion Virhe raporttia tallennettaessa
Error while creating resource Virhe raporttia tallennettaessa