Key English Norwegian Nynorsk
permissions_message This permission is used for searching events next to your location. Dette løyvet bruker me til å leita etter hendingar i nærleiken av deg.
users Users: %1$s Brukarar: %1$s
validate Validate Godkjenn
version Version: %1$s Versjon: %1$s
yes Yes Ja