Key English Norwegian Nynorsk
open_with Open with Åpne med
access_needed App need access to %1$s Appen treng tilgang til %1$s
cancel Cancel Avbryt
users Users: %1$s Brukarar: %1$s
account Account Brukarkonto
my_account My account Brukarkontoen min
change_instance Change instance Byt nettstad
not_valide_instance This instance does not seem to be valid! Denne nettstaden ser ut til å vera ugyldig!
permissions_message This permission is used for searching events next to your location. Dette løyvet bruker me til å leita etter hendingar i nærleiken av deg.
no_results No results. Fann ingenting.
error Error: %1$s Feil: %1$s
validate Validate Godkjenn
my_groups My groups Gruppene mine
groups Groups: %1$s Grupper: %1$s
my_events My events Hendingane mine
help Help Hjelp
no_internet No Internet Connection Inga internettilkopling
settings Settings Innstillingar
yes Yes Ja
create Create Lag