Key English Norwegian Nynorsk
yes Yes Ja
version Version: %1$s Versjon: %1$s
validate Validate Godkjenn
users Users: %1$s Brukarar: %1$s
permissions_message This permission is used for searching events next to your location. Dette løyvet bruker me til å leita etter hendingar i nærleiken av deg.
not_valide_instance This instance does not seem to be valid! Denne nettstaden ser ut til å vera ugyldig!
terms Terms Vilkår
show_location Show Location Vis plassering
settings Settings Innstillingar
search_instance_hint Search among instances Søk gjennom nettstader
search Search Søk
register Register Registrer deg
pickup_instance Pick this instance Vel denne nettstaden
instance_choice Pick an instance Vel ein nettstad
open_with Open with Åpne med
navigation_drawer_open Open the menu Opne menyen
ok OK OK
no_results No results. Fann ingenting.
no_internet No Internet Connection Inga internettilkopling
no No Nei