Key English Norwegian Nynorsk
app_name Mobilizon Monilizon
yes Yes Ja
no No Nei
cancel Cancel Avbryt
help Help Hjelp
error Error: %1$s Feil: %1$s
no_internet No Internet Connection Inga internettilkopling
enable_data Enable Data Skru på data
change_instance Change instance Byt nettstad
instance_choice Pick an instance Vel ein nettstad
validate Validate Godkjenn
not_valide_instance This instance does not seem to be valid! Denne nettstaden ser ut til å vera ugyldig!
access_needed App need access to %1$s Appen treng tilgang til %1$s
show_location Show Location Vis plassering
ok OK OK
navigation_drawer_open Open the menu Opne menyen
navigation_drawer_close Close the menu Lukk menyen
explore Explore Utforsk
my_events My events Hendingane mine
my_groups My groups Gruppene mine