Key English Catalan
permissions_message This permission is used for searching events next to your location. Aquest permís es fa servir per cercar activitats properes a la teva ubicació.
users Users: %1$s Usuàries: %1$s
validate Validate Valida
version Version: %1$s Versió: %1$s
yes Yes