Key English Catalan
permissions_message This permission is used for searching events next to your location. Aquest permís es fa servir per cercar activitats properes a la teva ubicació.
not_valide_instance This instance does not seem to be valid! Aquesta instància no sembla vàlida!
help Help Ajuda
local_events Local events: %1$s Activitats locals: %1$s
enable_data Enable Data Activa les dades