English Norwegian Nynorsk
%{member} accepted the invitation to join the group. %{member} godtok invitasjonen til å bli med i gruppa.
%{member} rejected the invitation to join the group. %{member} avslo invitasjonen til å bli med i gruppa.
%{member} requested to join the group. %{member} spurde om å bli med i gruppa.
%{member} was invited by %{profile}. %{profile} inviterte %{member}.
%{profile} added the member %{member}. %{profile} la til medlemen %{member}.
%{profile} archived the discussion %{discussion}. %{profile} arkiverte diskusjonen %{discussion}.
%{profile} created the discussion %{discussion}. %{profile} laga diskusjonen %{discussion}.
%{profile} created the folder %{resource}. %{profile} laga mappa %{resource}.
%{profile} created the group %{group}. %{profile} laga gruppa %{group}.
%{profile} created the resource %{resource}. %{profile} laga ressursen %{resource}.
%{profile} deleted the discussion %{discussion}. %{profile} sletta diskusjonen %{discussion}.
%{profile} deleted the folder %{resource}. %{profile} sletta mappa %{resource}.
%{profile} deleted the resource %{resource}. %{profile} sletta ressursen %{resource}.
%{profile} excluded member %{member}. %{profile} kasta ut medlemen %{member}.
%{profile} moved the folder %{resource}. %{profile} flytta mappa %{resource}.
%{profile} moved the resource %{resource}. %{profile} flytta ressursen %{resource}.
%{profile} quit the group. %{profile} forlét gruppa.
%{profile} renamed the discussion %{discussion}. %{profile} ga nytt namn til diskusjonen %{discussion}.
%{profile} renamed the folder from %{old_resource_title} to %{resource}. %{profile} døypte om mappa frå %{old_resource_title} til %{resource}.
%{profile} renamed the resource from %{old_resource_title} to %{resource}. %{profile} døypte om ressursen frå %{old_resource_title} til %{resource}.