Key English Dutch
newuser->selection ### … on an instance pre-selected by Framasoft

:bulb: Pro Tip !<br />
Before registering on an instance, remember to read its "About" page where the instance presents its terms of use, its moderation charter, its federation policy, etc. Only entrust your data to sites run by people you trust.

Here is a list of instances that we recommend and that share our values (make sure they are in synch with yours!).
### … op een instantie die vooraf is geselecteerd door Framasoft

:bulb: Tip! <br />
Voordat u zich op een instantie abonneert, kunt u overwegen de pagina "Over" te bekijken
waar de overheid haar algemene gebruiksvoorwaarden presenteert, haar charter van
moderatie, zijn federatiebeleid, enz. Vertrouw uw gegevens alleen toe aan
sites die worden beheerd door mensen die u vertrouwt.

Hier is een lijst met instanties die we aanbevelen en die onze
waarden (zorg ervoor dat ze overeenkomen met die van u!).