Context English Dutch
: : :
%1 days %1 days %1 dagen
1 year 1 year 1 jaar
24 hours 24 hours 24 uur
Abort Abort Annuleren
About About Over
Asking for file part XX1 of %1 Asking for file part XX1 of %1 Deel XX1 van %1 wordt opgehaald
As Lufi is a free software licensed under of the terms of the <a href="https://gnu.org/licenses/agpl.html" class="classic">AGPLv3</a>, you can install it on you own server. Have a look on the <a href="https://framagit.org/fiat-tux/hat-softwares/lufi/wikis/home" class="classic">Wiki</a> for the procedure. As Lufi is a free software licensed under of the terms of the <a href="https://gnu.org/licenses/agpl.html" class="classic">AGPLv3</a>, you can install it on you own server. Have a look on the <a href="https://framagit.org/fiat-tux/hat-softwares/lufi/wikis/home" class="classic">Wiki</a> for the procedure. Aangezien Lufi een gratis software id die gelicentieerd staat onder de voorwaarden van <a href="https://gnu.org/licenses/agpl.html" class="classic">AGPLv3</a>, kan je het installeren op je eigen server. Bekijk <a href="https://framagit.org/fiat-tux/hat-softwares/lufi/wikis/home" class="classic">Wiki</a> voor de procedure.
Back to homepage Back to homepage Terug naar home
Bad CSRF token! Bad CSRF token! Verkeerde CSRF token!
between %1 and %2, the file will be kept %3 day(s). between %1 and %2, the file will be kept %3 day(s). tussen %1 en %2, bestand zal bewaard worden voor %3 dag(en).
between %1 and %2, the file will be kept forever. between %1 and %2, the file will be kept forever. tussen %1 en %2, bestand zal voor altijd bewaard worden.
Click here to refresh the page and restart the download. Click here to refresh the page and restart the download. Klik hier om de pagina te verversen en opnieuw te downloaden.
Click to open the file browser Click to open the file browser Klik voor bestandbrowser
Close Close Sluiten
Comma-separated email addresses Comma-separated email addresses Komma gescheiden email adressen
Copy all links to clipboard Copy all links to clipboard Kopieer alle links naar klembord
Copy to clipboard Copy to clipboard Kopieer naar klembord
Could not delete the file. You are not authenticated. Could not delete the file. You are not authenticated. Kan het bestand niet verwijderen. Je bent niet geautoriseerd.
Could not find the file. Are you sure of the URL? Could not find the file. Are you sure of the URL? Kan het bestand niet vinden. Klopt de URL?