Context English Catalan
: : :
1 year 1 year 1 any
%1 days %1 days %1 dies
24 hours 24 hours 24 hores
Comma-separated email addresses Comma-separated email addresses Adreces de correu electrònic separades per comes
Add a password to file(s) Add a password to file(s) Afegir una contrasenya al(s) fitxer(s)
for %1 and more, the file will be kept %2 day(s) for %1 and more, the file will be kept %2 day(s) a partir de %1, el fitxer es mantindrà %2 dia/es al servidor
for %1 and more, the file will be kept forever. for %1 and more, the file will be kept forever. a partir de %1, el fitxer es mantindrà per sempre al servidor.
This file has been deactivated by the admins. Contact them to know why. This file has been deactivated by the admins. Contact them to know why. Aquest fitxer es estat desactivat pels administrators. Contacteu-los per saber perque.
This server sets limitations according to the file size. The expiration delay of your file will be the minimum between what you choose and the following limitations: This server sets limitations according to the file size. The expiration delay of your file will be the minimum between what you choose and the following limitations: Aquest servidor estableix limitacions segons la mida del fitxer. La moratòria d'expiració del fitxer serà el mínim de l'escollida i aquestes limitacions:
Only the files sent with this browser will be listed here. This list is stored in localStorage: if you delete your localStorage data, you'll lose this list. Only the files sent with this browser will be listed here. This list is stored in localStorage: if you delete your localStorage data, you'll lose this list. Aquí només apareixen els fitxers enviats amb aquest navegador. La llista es desa en emmagatzematge local: si netegeu l'emmagatzematge local perdreu aquesta llista.
Drag and drop files in the appropriate area or use the traditional way to send files and the files will be chunked, encrypted and sent to the server. You will get two links per file: a download link, that you give to the people you want to share the file with and a deletion link, allowing you to delete the file whenever you want. Drag and drop files in the appropriate area or use the traditional way to send files and the files will be chunked, encrypted and sent to the server. You will get two links per file: a download link, that you give to the people you want to share the file with and a deletion link, allowing you to delete the file whenever you want. Arrossegueu i deixeu anar fitxers a l'àrea apropiada o useu el sistema tradicional per enviar fitxers, i seran trossejats, xifrats i enviats al servidor. Obtindreu dos enllaços per a cada fitxer: un enllaç per a la descàrrega, que doneu a la gent amb qui voleu compartir el fitxer, i un enllaç per a l'eliminació, que us permet eliminar el fitxer del servidor quan vulgueu.
Email subject Email subject Assumpte del correu electrònic
Signin Signin Autenticació
Abort Abort Avorta
How does it work? How does it work? Com funciona?
How to report an illegal file? How to report an illegal file? Com informo d'un fitxer iŀlegal?
How to install the software on my server? How to install the software on my server? Com instal·lo el programari al meu servidor?
Share your files in total privacy on %1 Share your files in total privacy on %1 Compartiu fitxers amb total privacitat a %1
Counter Counter Comptador