Context English Catalan
between %1 and %2, the file will be kept forever. between %1 and %2, the file will be kept forever. entre %1 i %2, el fitxer es mantindrà per sempre al servidor.
deadline: deadline: termini:
for %1 and more, the file will be kept %2 day(s) for %1 and more, the file will be kept %2 day(s) a partir de %1, el fitxer es mantindrà %2 dia/es al servidor
for %1 and more, the file will be kept forever. for %1 and more, the file will be kept forever. a partir de %1, el fitxer es mantindrà per sempre al servidor.
no time limit no time limit no hi ha límit de temps
or or o