Context English Catalan
Unable to get counter for %1. The file does not exists. It will be removed from your localStorage. Unable to get counter for %1. The file does not exists. It will be removed from your localStorage. No he pogut obtenir el comptador de %1. El fitxer no existeix. Serà eliminat del teu emmagatzematge local.
Unable to get counter for %1. The token is invalid. Unable to get counter for %1. The token is invalid. No he pogut obtenir el comptador de %1. El testimoni no és vàlid.
Unable to get counter for %1. You are not authenticated. Unable to get counter for %1. You are not authenticated. No he pogut obtenir el comptador de %1. No esteu autenticat.
Upload files Upload files Pujar fitxers
Uploaded at Uploaded at Pujat a les
Uploaded files Uploaded files Fitxers pujats
Websocket communication error Websocket communication error Error de comunicacions del websocket
What is Lufi? What is Lufi? Què és Lufi?
Who wrote this software? Who wrote this software? Qui va escriure aquest programa?
You can see the list of your files by clicking on the "My files" link at the top right of this page. You can see the list of your files by clicking on the "My files" link at the top right of this page. Podeu veure la llista dels vostres fitxers amb a l'enllaç "Els meus fitxers" a dalt a la dreta d'aquesta pàgina.
You can't add URLs that are not related to this instance. You can't add URLs that are not related to this instance. No podeu pas afegir una URL qu'es pas ligada a aquesta instància.
You don't need to register yourself to upload files but be aware that, for legal reasons, your IP address will be stored when you send a file. Don't panic, this is normally the case for all sites on which you send files. You don't need to register yourself to upload files but be aware that, for legal reasons, your IP address will be stored when you send a file. Don't panic, this is normally the case for all sites on which you send files. No cal que us inscriviu per a pujar fitxers però tingueu en compte, que per raons legals, s'enregistrarà la vostra adreça IP quan envieu un fitxer. No us espanteu, això és el que normalment passa a tots els webs on pugeu fitxers.
You don't seem to have a key in your URL. You won't be able to decrypt the file. Download canceled. You don't seem to have a key in your URL. You won't be able to decrypt the file. Download canceled. No sembla que hi hagi una clau a la URL. No podreu desxifrar el fitxer. Descàrrega canceŀlada.
You have attempted to leave this page. The download will be canceled. Are you sure? You have attempted to leave this page. The download will be canceled. Are you sure? Heu intentat deixar aquesta pàgina. Es canceŀlarà la descàrrega. N'esteu segur?
You have attempted to leave this page. The upload will be canceled. Are you sure? You have attempted to leave this page. The upload will be canceled. Are you sure? Heu intentat deixar aquesta pàgina. Es canceŀlarà la pujada. N'esteu segur?
You have been successfully logged out. You have been successfully logged out. Heu sortit correctament.
You must give email addresses. You must give email addresses. Heu de donar l'adreça de correu electrònic.
Your file is too big: %1 (maximum size allowed: %2) Your file is too big: %1 (maximum size allowed: %2) El fitxer és massa gran: %1 (mida màxima admesa: %2)
Your password is not valid. Please refresh the page to retry. Your password is not valid. Please refresh the page to retry. La vostra contrasenya es incorrecta. Torneu cargar la pàgina per provar de nou.
between %1 and %2, the file will be kept %3 day(s). between %1 and %2, the file will be kept %3 day(s). entre %1 i %2, el fitxer es mantindrà %3 dia/es al servidor.