Context English Catalan
Could not find the file. Are you sure of the URL and the token? Could not find the file. Are you sure of the URL and the token? No es troba el fitxer. Esteu segur de la URL i el testimoni?
Could not find the file. Are you sure of the URL? Could not find the file. Are you sure of the URL? No trobo el fitxer. Esteu segurs de la URL?
Counter Counter Comptador
Delete at first download? Delete at first download? Eliminar-lo a la primera descàrrega?
Delete selected files Delete selected files Suprimir els fitxers seleccionats
Deletion link Deletion link Enllaç per a eliminació
Don't worry: if a user begins to download the file before the expiration and the download ends after the expiration, he will be able to get the file. Don't worry: if a user begins to download the file before the expiration and the download ends after the expiration, he will be able to get the file. No patiu per si un usuari comença a descarregar el fitxer abans de l'expiració i la descàrrega acaba després de l'expiració, encara podrà obtenir el fitxer.
Download Download Descàrrega
Download aborted. Download aborted. Descàrrega avortada.
Download link Download link Enllaç per a descàrrega
Drag and drop files in the appropriate area or use the traditional way to send files and the files will be chunked, encrypted and sent to the server. You will get two links per file: a download link, that you give to the people you want to share the file with and a deletion link, allowing you to delete the file whenever you want. Drag and drop files in the appropriate area or use the traditional way to send files and the files will be chunked, encrypted and sent to the server. You will get two links per file: a download link, that you give to the people you want to share the file with and a deletion link, allowing you to delete the file whenever you want. Arrossegueu i deixeu anar fitxers a l'àrea apropiada o useu el sistema tradicional per enviar fitxers, i seran trossejats, xifrats i enviats al servidor. Obtindreu dos enllaços per a cada fitxer: un enllaç per a la descàrrega, que doneu a la gent amb qui voleu compartir el fitxer, i un enllaç per a l'eliminació, que us permet eliminar el fitxer del servidor quan vulgueu.
Drop files here Drop files here Deixeu anar aquí fitxers
Email body Email body Cos del correu electrònic
Email subject Email subject Assumpte del correu electrònic
Emails Emails correus electrònics
Encrypting part XX1 of XX2 Encrypting part XX1 of XX2 S'està xifrant la part XX1 de XX2
Error: the file existed but was deleted. Error: the file existed but was deleted. Error: el fitxer existia però va ser eliminat.
Error: the file has not been sent entirely. Error: the file has not been sent entirely. Error: el fitxer no s'ha enviat del tot.
Error: unable to find the file. Are you sure of your URL? Error: unable to find the file. Are you sure of your URL? Error: no trobo el fitxer. Esteu segur de la URL ?
Expiration: Expiration: Expiració: