Context English Swedish
%1 is not a valid URL. %1 is not a valid URL. %1 är inte en giltig länk.
About About Om
Admin password Admin password Administratörslösenord
A page with a table containing the same informations that the JSON response A page with a table containing the same informations that the JSON response En sida med en tabell innehållande samma information som JSON-responsen
Bad password Bad password Ogiltigt lösenord
Browser extensions Browser extensions Webbläsartillägg
Copy to clipboard Copy to clipboard Kopiera till urklipp
Counter Counter Räknare
Created Created Skapad
Custom shortened text Custom shortened text Anpassad förkortad text
Delete Delete Radera
Export your URLs Export your URLs Exportera dina länkar
Failure reason Failure reason Orsak för haveri
File imported File imported Filen har importerats
Get the details (visit counter, creation date, etc.) of a shortened URL. Get the details (visit counter, creation date, etc.) of a shortened URL. Visa information (som besöksräknare och datum för skapande) för en förkortad länk.
Go! Go! Kör!
Hit Enter, then Ctrl+C to copy the short link Hit Enter, then Ctrl+C to copy the short link Tryck Enter och sedan Crtl+C för att kopiera den nerkortade länken
Home Home Hem
If "action" is defined to "logout": If "action" is defined to "logout": Om ”action” har satts till ”logout”:
If "adminpwd" is defined: If "adminpwd" is defined: Om ”adminpwd” har definierats: