Context English Swedish
You must be logged in as admin ("adminpwd" or "hashed_adminpwd" setting) to use it. You must be logged in as admin ("adminpwd" or "hashed_adminpwd" setting) to use it. Du måste vara inloggad som administratör (inställningen ”adminpwd” eller ”hashed_adminpwd”) för att använda den.
You must be logged in to use it. You must be logged in to use it. Du måste vara inloggad för att använda den.
You will be redirected to Lstu statistics page You will be redirected to Lstu statistics page Du kommer skickas vidare till sidan med statistik för LSTU
You will be redirected to Lstu statistics page with a message in case of failure You will be redirected to Lstu statistics page with a message in case of failure Du kommer skickas vidare till sidan med statistik för LSTU med ett meddelande om det inte lyckas
You will be redirected to Lstu successfully logged out interface You will be redirected to Lstu successfully logged out interface Du kommer skickas vidare till sidan för lyckad utloggning från LSTU
You will be redirected to the Lstu classic interface where you will be able to shorten URLs You will be redirected to the Lstu classic interface where you will be able to shorten URLs Du kommer skickas vidare till LSTUs klassiska gränssnitt där du kan förkorta länkar
You will be redirected to the Lstu classic interface with a message giving the shortened URL You will be redirected to the Lstu classic interface with a message giving the shortened URL Du kommer skickas vidare till LSTUs klassiska gränssnitt med ett meddelande innehållande den förkortade länken
You will be redirected to the targeted URL or to the Lstu interface with a message giving the failure reason You will be redirected to the targeted URL or to the Lstu interface with a message giving the failure reason Du kommer skickas vidare till mållänken eller en LTSU-sida med en förklaring av vad som gått snett
You will have the statistics page with the admin stats if you're succesfully logged in, or your stats and a failure message otherwise You will have the statistics page with the admin stats if you're succesfully logged in, or your stats and a failure message otherwise Du kommer få statistiksidan med administrationsstatistiken om du har loggats in, och annars statistiken och ett felmeddelande
You're not authenticated as the admin You're not authenticated as the admin Du är inte inloggad som administratör
Your login Your login Dina inloggningsuppgifter
Your password Your password Ditt lösenord
integer, how many unique visits of the shortened URL integer, how many unique visits of the shortened URL heltal, hur många enskilda besökare den förkortade länken har haft
mandatory mandatory obligatoriskt
optional optional frivilligt
shortened_url shortened_url forkortad_lank